მთავარი >> სიახლეები

გასვლითი შეხვედრა

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის 15-17 ივლისს ევროკავშირის პროექტმა გასვლითი შეხვედრა გამართა. შეხვედრის მიზანს ინსტიტუციური განვითარების საკვანძო საკითხებზე მსჯელობა წარმოადგენდა.

მონაწილეებმა განიხილეს ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით კვარტარული და ყოველწლიური ანგარიშების ფორმები, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის სტრატეგიული მიზნები, გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები.

X