პუბლიკაციები >> წლიური სტატისტიკური მონაცემები

2017 წლის სტატისტიკური მონაცემები


2017 წლის სტატისტიკური მონაცემები

2018 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია


2018 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია

2019 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია


2019 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია.