ჩვენს შესახებ >> აპარატი

 • ნათია გობეჯიშვილი

 • დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის კონსულტანტი
 • თამარ დევდარიანი

 • დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის უფროსი კონსულტანტი
 • ხატია ჯავახიშვილი

 • დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის კონსულტანტი
 • ეროსი ბზეკალავა

 • დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის კონსულტანტი
 • გიორგი სვიანაძე

 • დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის უფროსი კონსულტანტი
 • ფიქრია სიქტურაშვილი

 • დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის კონსულტანტი